Miljödiplomering grundnivå

Sedan december 2018 är föreningen certifierad för grundvnivån. Vi arbetar nu vidare för att nå nästa nivå.    

 Krav för att uppnå Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering. Kriterier för grundnivå.

 • Föreningen utser en grupp som genomför en områdesbeskrivning. Där ingår frågor om områdets storlek, antal lotter, gemensamma grönområden och föreningshus.
 • Föreningen följer KRAV:s regler för gödsling och jordförbättring
 • Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten
 • Föreningen följer KRAV:s regler för växtskydd och skadedjursbekämpning
 • Eldning på lotterna är inte tillåten. Vid grillning används miljömärkta produkter.
 • Medlemmarna känner till de vanligaste miljömärkningarna
 • Information till alla medlemmar om bra miljöval för byggmaterial och färger
 • Endast miljömärkta hushållskemikalier för t.ex. disk används
 • Möjlighet att källsortera avfall finns inom området
 • Nya medlemmar informeras om föreningens miljöarbete och vilka regler som gäller
 • Föreningen har en fungerande studieverksamhet om odling och miljö

För den som vill veta mer om miljödiplomering finns information, förklaringar och tips på http://kolonitradgardsforbundet.se