Vasaskogens naturreservat

Södertälje kommun håller på att bilda ett naturreservat i Vasaskogen som angränsar till Måsnarens koloniområde.

Naturreservatets syfte är att säkra ett tätortsnära naturområde för rörligt friluftsliv. Syftet med naturreservatet är också att bevara och stärka värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald på land och i vatten i närhet till tätbebyggt område.

Måsnarens koloniträdgårdsförenings remissvar ska skickas in till kommunen i början på november. Frågan som är viktigt att reda ut är hur kommunen har tänkt att lägga entrén från Hovsjö-området.

Skicka era synpunkter gärna så fort som möjligt till info@masnarenkoloni.se.

För frågor angående Vasaskogen eller bifogade förslag på beslut och skötselplan, välkommen att kontakta kommunekolog Mari Nilsson på telefon, 08-523 012 14 eller via e-post, mari.nilsson@sodertalje.se.

Mer inofrmation om kommunens naturskyddsarbete.