Stadgar och regler

Här hittar du föreningens stadgar, men även vilka regler som gäller i området t.ex. var det är tillåtet att parkera eller föreningens ordningsregler.

 

Att tänka på när du vill bygga, bygga ut och plantera större träd och buskar på din kolonilott

Utveckla, plantera, anlägga och bygga till är en naturlig del av innehavet av en koloni- eller stuglott. Att tänka på då är förstås hur genomförandet av din idé eventuellt kan påverka närmaste grannar och övriga medlemmar på området.

Allt bygge och all anläggning ska ske i överensstämmelse med ”Så här får du bygga och plantera på din stuglott” eller för odlingslott ”Så här får du bygga och plantera på din odlingslott”. Reglerna baserar sig på kommunens regler för koloniområden och följer också beslut från medlems- och styrelsemöten här i vår förening.

För en trevlig samtalston i föreningen är öppenhet och tydlighet gentemot andra medlemmar det första att tänka på vid utvecklingsplaner. Styrelsen uppmanar till samråd med grannar då du planerar utbyggnad eller plantering av större träd och buskar på din kolonilott. Vi hänvisar också allmänt till ”Ordningsregler för Hovsjö Koloniträdgårdsförening”.

Vid utbyggnader och anläggning som kan strida mot gemensamma regler beslutar styrelsen om åtgärd.