Byggnation på odlingslott

Så här får du bygga och plantera på din odlingslott

Vindskydd

Yta max 3 kvm
Höjd max 2 meter

odlingslott-skjul

Växthus

Får byggas med yta max 5 kvm och höjd till takfot max 2 meter. Växthuset ska placeras så att grannes tomt inte skuggas eller att grannes utsikt inte förstörs.

odlingslott-växthus