Byggnation på stuglott

Så här får du bygga och plantera på din stuglott.

Huvudbyggnad

Yta 12 kvm + tillbyggnad 8 kvm
Hushöjd till takfot max 3 meter
Takvinkel 22 – 34 grader
Takförsedd förstukvist utan väggar, yta högst 4 kvm
Källare är inte tillåten men källargrop får grävas med yta högst 2 kvm
Veranda utan tak får anläggas yta max 10 kvm

stuglott-stuga

Uthus

Separat byggnad utöver huvudbyggnad är inte tillåtet.

Växthus

Får byggas med yta max 5 kvm och höjd till takfot max 2 meter. Växthuset ska placeras så att grannes tomt inte skuggas eller att grannes utsikt inte förstörs.

odlingslott-växthus