Parkering

Parkering är tillåten på områdets åtta anvisade p-områden.
Ingen annan biluppställning är tillåten på koloniområdet eller i anslutning till området. För ur- och ilastning inom området får fordon tillfälligt uppställas. Då vi har så få parkeringsplatser är det bara tillåtet för kolonister att parkera inne på området och max en bil/hus eller lott. Vi hänvisar gäster till parkeringen utanför bommen.

Klicka på bild för förstoring och utskrift. PDF kan laddas ner här