Tips och länkar


Miljödiplomering
   

Lätt om odling

Vare sig du är erfaren odlare eller nybörjare hittar du kunskap i Lätt om odling, en serie om odling som bygger på Koloniträdgårdsförbundets samlade erfarenhet av odling. I Lätt om odling kan du läsa om snigelbekämpning, olika kompostmetoder, om gröngödsling, spaljéra äppelträd, odla potatis och mycket annat. Texterna är skrivna av erfarna trädgårdsrådgivare.

 Östra regionen
   

Östra regionen

Östra Regionen är en av Koloniträdgårdsförbundets 16 regioner och omfattar Stockholms län, undantaget Stockholms stad, samt Gotland. Idag är 36 koloniföreningar i form av koloniföreningar, kolonibyar, fritidsträdgårdar och odlingslandsföreningar medlemmar och därmed den 3:e största regionen. Östra regionen anordnar kurser, studiebesök, rundvandringar mm.

 Miljödiplomering
   

#pippipåkoloni

Kampanjen Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i staden där du tycker den behövs. Det fungerarar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera. Läs mer.

 Miljödiplomering
   

Koloniträdgårdsförbundets Medlemsrabatter

Måsnarens koloniträdgårdsförening är med i Koloniträdgårdsförbundet och därigenom får vi kolonister medlemsrabatter på fröer, försäkringar mm.

 Miljödiplomering
   

Studiecirkel kring Miljödiplomering

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Dalarna har Studiefrämjandet tagit fram ett studiematerial till hjälp för föreningar, mindre företag och andra grupper att komma igång med sitt miljöarbete. Materialet lämpar sig för studiecirklar med tre till fyra träffar och tanken är att arbetet skall utmynna i en egen miljöpolicy. Efter genomgången studiecirkel får deltagarna ett diplom som till exempel kan användas i marknadsföringssyfte.

 Mobila musteriet
   

Mobila musteriet

Ett lätt sätt för oss i Stockholmsområdet att ta hand om och musta våra äpplen. Läs mer på Ingrid Maries Mobila Musteri.

 Vi på Hovsjökoloni
   

Vi på Hovsjökoloni

Maggan Lindström fotar mycket och hennes blogg visar aktuella bilder från vårt fina koloniområde.

 Jordgubbarna.se
   

Jord, gödsel och trädgårdsprodukter

Här är en länk till företaget jorgubbarna.se som säljer naturgödsel, benmjöl, trädgårdsjord, grillkol, myrmedel och en mängd andra naturprodukter. Hemleverans (eller kolonileverans) ingår i alla priser.

 Tradgardskalender
   

Trädgårdskalender

Blomsterlandet.se har en trädgårdskalender som månad för månad beskriver när man ska göra olika trädgårdssysslor.

 kolonitradgardsforbundet
   

Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundet är en rikstäckande sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar och odlingslottsområden. På deras hemsida kan man bland annat hitta information om odling och miljö.

 Artikel om fjärilar på odla.nu
   

Skapa rum för fjärilar

Vill du skapa en egen fjärilsrabatt eller en fjärilshörna i din koloniträdgård? Här kan du få lite tips för att komma igång! Odla.nu har artiklar om växter och djur i trädgården och ett stort forum där man kan ställa frågor och hitta svar på de flesta odlingsfrågor man kommer på.